Wermlandica

Från 2021 ger förlaget ut skriftserien Wermlandica, med en bok vartannat år. Varje utgåva innehåller artiklar som tar upp kulturhistoriska ämnen som rör Värmland, skrivna av yrkesverksamma forskare eller privatforskare.

Wermlandica håller sig mellan populärvetenskap och akademisk publicering.

Här kan du ladda ner författarinstruktioner >>

Här finns filen Seminarieuppsatsen om noter enligt Harvard >>

Volym 1 kom ut i september 2021 och volym 2 i oktober 2023 (se nedan). Volymerna kan komma att redigeras i takt med att vi hittar saker att redigera.

Vill du vara med och bidra? Kontakta mig!

Volym 2

Wermlandica volym 2 2023 finns för nedladdning här >>

Om Wermlandica volym 2:

”Artiklarna här i volym 2 spänner över många områden, från Wermlands Gille och ’Sola i Kallsta’ till historisk medelklass i Torsby och medeltida kapell i sydvästra Värmland – och mycket mer.” Se innehållsförteckningen nedan.

Omslaget på volym 2.
Innehållet i volym 2.

Volym 1

Wermlandica volym 1 2021 finns för nedladdning här >>

Om Wermlandica volym 1:

”Skriftserien Wermlandica är en ambition att samla artiklar om Värmlands kultur- historia i ett format mellan populärvetenskap och akademisk skrift. Här i volym 1 har vi samlat artiklar av olika slag, från arkeologi och historia till religionsvetenskap och industrijärnvägar.

Vi önskar dig trevlig läsning med denna volym, och har du något att bidra med till kommande volymer är du välkommen att kontakta oss!”

Omslag till Wermlandica volym 1
Innehållsförteckningen