Kurser

En del av min verksamhet är att förmedla kunskap om kulturhistoriska aspekter ute i skog och mark genom kursverksamhet.

Sedan 2010 har jag hållit i delmoment och kurser vid inst. för kulturvård vid Göteborgs universitet på filialen i Mariestad på programmet för landskapsvård. Där har huvudtemat varit GIS och GPS men jag har även haft kurser om det agrara landskapets kulturhistoriska innehåll och arbetsmetoder, om forn- och kulturvård samt inventering, liksom varit handledare för studenters examensarbeten.

Kursverksamheten innehåller även fortbildning om kulturlandskap och historiska kartor m.m. för handläggare, antikvarier, tjänstemän och andra.

Jag ger också kurser om historiska kartor och kulturlandskap till privatpersoner, ofta genom länsstyrelsens försorg, via studieförbund, byalag eller direkt.