Kartöverlägg

  • ”Hur såg det ut i min by i slutet av 1700-talet?”
  • ”Hur har mina marker förändrats under århundradena?”
  • ”När kom min gård till?”

Till dessa och andra frågor kan man få ledtrådar genom att göra så kallade historiska kartöverlägg. Principen är enkel – man jämför kartor från olika tider med en modern karta och med varandra.

Kartöverlägg kompletteras med fördel med byavandringar, alltså vandringar i fält där vi tillsammans tittar på spår från det förflutna med mera.

Kartöverlägg görs med fördel digitala. Dels kan man få med den information som originalkartan innehåller, till skillnad från när man ritar av den. Dels ger datorn bättre möjligheter att sammanställa kartöverlägg med annat material. Dels blir det fullt möjligt att med en fältdator med GPS kunna röra sig i den historiska kartan.


Ett digitalt kartöverlägg över Gansbyn, Värmskog, 1707. Den historiska kartan har lagts in på en ekonomisk karta i datorn.

Det går förstås bra att också rita manuellt, på ritfilm eller i datorn.

Arbetstiden för att få fram en enklare sammanställning av kartöverlägg med mera för en gård eller by varierar, beroende på tillgången till material. För vissa byar finns fler kartor, för andra färre eller till och med i princip inga.

Skulle Du vilja veta mer om Din gård eller Din by?
Kontakta mig för mer information!

Jag har gjort en liten ”hjälpreda”, en sammanställning av information om historiska kartor (med tonvikt på Värmland), kartarkiv, kartöverlägg med mera. Det är inte en helt uppdaterad version, så t.ex. webblänkarna i slutet får tas med en nypa salt.

Du kan ladda ner hjälpredan här >>