Välkommen!

Stefan Nilsson, kulturgeograf, har drivit enskilda firman Geographica Antikva sedan 2008. Numera håller jag till i Lysvik mitt i Värmland.

Mina tjänster består av olika uppdrag inom kulturlandskap och kulturmiljö. Inom förlagsverksamheten ges flera publikationer ut.

Som egenföretagare är arbetet mångfacetterat och spänner över fält som utredning, inventering, kartering, analys, undervisning, kurser och byavandringar. Kulturlandskapet och dess historia står i fokus, med utgångspunkt i nutiden för framtiden. Förutom uppdrag från länsstyrelse, länsmuseum, företag och andra gör jag även insatser som lärare i landskapsvård, och är delaktig i olika forskningsprojekt. I arbetet är kartan ett viktigt redskap, historisk och nutida, och arbete i GIS förekommer oftast. Kurs i GIS och GPS för landskapsvårdare (och andra) är huvuddelen av undervisningen.

Förlagsverksamheten tog fart 2009 med tidskriften Modelljärnvägsmagasinet (www.mj-magasinet.se), som fortsätter att växa. Från och med 2021 ger jag även ut den järnvägsrelaterade turistguiden Tågsommar (www.tagsommar.se), och jag är skriftredaktör för den nya kulturhistoriska skriftserien Wermlandica. Till det kommer utgivning av arbetsrapporter från olika projekt.